Codex Alimentarius - hvad er det?

Codex Alimentarius - Den usynlige globale organisation

Et resumé af tankevækkende foredrag om sammenhængen mellem EU-fødevaredirektiverne, GMO- og Codex Alimentarius-verdenen. Læs her . Nogle af henvisningerne i artiklen er inaktive og kan ikke genetableres, hvilket vi beklager.

Fluorbedraget

Fluor bedraget - Af Dorte Krog Jensen Farmakonom 
De fleste af os associerer fluor med sunde tænder og udsigten til nul huller. Ikke desto mindre er historien om, hvordan fluor havnede i din tandpasta et helt særligt, utroligt og grumt eventyr.
Læs mere her - og overvej derefter om du vil fortsætte med at bruge fluor tandpasta.

Sandheden om HPV vaccinen Gardasil

Sandheden om HPV-vaccinen Gardasil - SD bladet nr. 4/2012

Samarbejde om helbred v. Karin Siff Munck

Lad patienter og pårørende vise vej 

Det må være en menneskeret, at blive opfattet som et kompetent, selvansvarligt menneske med et liv og en livshistorie - også i mødet og samarbejdet med sundhedsvæsnet! Det skriver cand.cur Karin Siff Munck, og hun fortsætter:

Politisk er det besluttet aktivt at handle for, at patienterne i langt højere grad skal inddrages i deres egen behandling. Regeringen har afsat knapt 300 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en national strategi for patientinddragelse. Målet var, og er, at det skal være en indgroet kultur i sundhedsvæsnet, at læger, sygeplejersker og andet personalet skal både kunne finde mening og vilje til at inddrage patienter og også pårørende i behandlingen. ”Patientinddragelse skal ses på som en alvorlig del af sundhedsvæsnet. Vi skal have en kulturændring på området, så vi bliver bedre til at tale med og lytte til patienterne”, siger daværende sundhedsminister Nick Hækkerup.

Men generelt blandt danskerne er tvivlen er påtrængende.

”Vi vil jer det godt”, siger sundhedsvæsenet, men – igen og igen, og senest i april 2016 blev det publiceret i en ny undersøgelse, at der fortsat handles hen over hovedet på patienter, at hverken patient eller pårørende oplever sig hørt eller inddraget i egen behandlingsproces.

Se  www.Danskpatienter.dk  - paraplyorganisation for patientforeninger.

Året før blev der udført en lignende undersøgelse med fokus på de indlagte patienter. Det så ikke meget bedre ud:

”Hver 4. patient forlader hospitalet uden at have talt ordentligt med en læge eller sygeplejerske, mens de var indlagt. Og 41 pct. oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at sundhedspersonalet opfordrer dem til at stille spørgsmål eller tale om deres bekymringer. Det viser en ny undersøgelse fra september 2014, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag.”

Se http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Dialogpapir-om-oeget-inddragelse-af-patienter-og-paaroerende.aspx 

Vi har alle hørt det før, om den gode politiske vilje. Der er ikke noget nyt i det budskab. Det nye vil være, om der virkelig blev taget hånd om at ændre de eksisterende værdier, holdninger og handleprioriteringer, det vil sige mere målrettet overensstemmelse mellem ”hurra” ord og praksis. Regioner er allerede i gang, og nye flotte 2015-2018 planer for patientinddragelse og for samarbejde kan findes på nettet.

Læs hele artiklen her 

Vigtigheden af uraffineret salt

 

Læs her om "Vigtigheden af uraffineret salt - af Knud Broager 

Underkategorier

Vi har her samlet en del artikler, informationer og resolutioner om elektromagnetisk stråling og de farer, som vi eksponeres for. Vi arbejder på at ændre og/eller gøre opmærksom herpå overfor de beslutningstagende politikere.
Megen god information kan også læses her

Hvad kan man evt. selv gøre for at beskytte sig mod bestråling?

Reducér bestråling i dit hjem og få øget livskvalitet
EHS-leveregler.
EHS-Faktabox
EHS-links og 9 soveråd

15-04-2013
Interview med Sianette Kwee. På denne video fortæller hun om strålingsfaren, og hvordan den lurer på vore børns helbred.
(Sianette Kwee er fhv. lektor ved Aarhus Universitet. Hun fik mundkurv på af Sundhedsstyrelsen/Kræftens Bekæmpelse, 2004)

18-01-2013
Beskyttelsesmidler mod stråling her
Aftenshowet Seniorforsker ved DTU om EL-overfølsomhed og stråling

31.05.2012
Politikere i Nigerias parlament
påtænker at indføre restriktioner for mobilmaster grundet rapporterede sundhedsfarer ved strålingen fra mobilmaster, blandt andet kræft. Bestrålingen af befolkningen ønskes nedbragt ved at reducerer antallet af mobilmaster i bebyggede områder.
Mere:
http://dailytimes.com.ng/article/reps-clamp-down-location-telecom-masts og http://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder-2011

31.05.2012
Politikere i Nigerias parlament
påtænker at indføre restriktioner for mobilmaster grundet rapporterede sundhedsfarer ved strålingen fra mobilmaster, blandt andet kræft. Bestrålingen af befolkningen ønskes nedbragt ved at reducerer antallet af mobilmaster i bebyggede områder.
Mere:
http://dailytimes.com.ng/article/reps-clamp-down-location-telecom-masts og http://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder-2011

14.12.2011
Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder.
Læs oplæg fra Branchen ForbrugerElektronik

Forårstræt eller elektrofølsom? En "strålende" historie. Læs mere her

Aftenposten, Norges største seriøse avis skriver: Mobilen er et biologisk eksperiment! Det er ikke trygt at bruge mobiltelefon. Der er en del biologiske effekter af denne stråling, hvoraf risikoen for hjernesvulst bare er én. Læs mere her

9.10.2010
Resolution om trådløs teknologi
vedtaget på konferencen "Bagsiden af det trådløse samfund" på Christiansborg.

Københavner Resolutionen er baseret på tidligere internationale appeller, resolutioner og på BioInitiativ Rapporten. Sidstnævnte er udarbejdet af en gruppe internationale læger og forskere, som konkluderer, hvor nødvendigt det er at forebygge skadevirkningerne fra trådløs eksponering.
Læs Københavner Resolutionen af 9. oktober 2010 i sin helhed her

2004 Marts
Rapport v. Sianette Kwee, hvor hun kritiserer de nuværende internationale grænseværdier for mikrobølgestråling. Mere

Vigtige links:
www.es-uk.info
9 myter om mobilstråling
Konstant bestråling med mikrobølger 
Brev til Bertel Haarder
Strålingsfare - Læs forskellige vinkler og udsagn her

Pilotprojekt om el-overfølsomhed v. Mogens Ehrich