Indmeldelse

Se kontingenter, fordele mv her  

Bliv medlem i LNS ved at maile til Vera Marcher på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

- eller ring på tlf. 60 70 48 87.


Klik her og se kontingenter, fordele m.v.

Fordele som medlem

Læs medlemsfordele her

Etiske regler

21.40.13-etiske-regler-for lns-juli2012.pdf

Generelt

Til sikring af såvel klienter og kollegaer som medlemmer internt i LNS’ organisation fungerer Etisk Råd under LNS. Etisk Råd blev oprettet i 2004 og vælges hvert 2. år på LNS generalforsamling, jfr. LNS’ vedtægter kapitel 7 §16 ”Etisk Råd og etiske regler”.

Forhistorie for Etiske regler i LNS

LNS har altid lagt vægt på, at der hos naturterapeuter generelt og i særdeleshed blandt behandlerne i LNS opretholdes et højt niveau af etisk standard og god klinisk praksis. Således har der i en årrække været fastsat etiske regler, som naturterapeuter som minimum skal efterleve.

En udløber af etiske regler i LNS er oprettelsen af Etisk Råd i 2004, der skal fungere som klageinstans efter de klageregler, der gælder for naturterapeuter, der er medlemmer af LNS. Reglerne svarer til de krav, der normalt stilles til organisationer, der ønsker at opfylde betingelserne ved f.eks. en registreringsordning. Reglerne er også en rettesnor for god etik i LNS internt.

Etisk Råd i LNS har opdateret og vedtaget Etiske regler i LNS i juli 2013 og i december 2007.

Om etik

Det var indtil 1.9.1997 strafbart at reklamere for kvaksalveri (alternativ behandling). Med ikrafttræden af Lov nr. 463 af 10. juni 1997 om reklamering for sundhedsydelser gælder i dag samme regler for reklamering for sundhedsmæssig virksomhed, hvad enten sundhedspersonerne er autoriserede eller ej.

LNS - det naturlige samlingspunkt

Lovgivning

 

 

Styresignal - uddannelseskrav 2012.pdf
Uddannelseskrav Datatilsynet mv.pdf

Regler for salg og reklame af naturlægemidler og kosttilskud - Sept. 2011

Alternativ behandling og Datatilsynet

Alternative behandlere skal kende regler for markedsføring af kosttilskud og lægemidler

Datatilsynet

Her finder du information om forskellige emner på databeskyttelsesområdet, bl.a. personfølsomme oplysninger, der også gælder for alternative behandlere.

Forbrug.dk

Jura og retshjælp
Kvaksalveri (pdf)

Lov om behandling af personoplysninger

Lægeloven (pdf)

Lægemiddelloven:
5 irritationsområder ved Lægemiddelloven

Markedsføringsloven (pdf)

Markedsføring af alternativ behandling - fra Sundhedsstyrelsen

Moms
Komplementære og alternative behandlere (KAB) som opfylder bestemte krav, kan søge om momsfritagelse hos Told og Skat. To hovedkrav skal opfyldes ved ansøgning om momsfritagelse: 

- Der skal være tale om en behandling.

- Den alternative behandler skal opfylde bestemte krav ift. sin uddannelse.


Mere om kravene i Told og Skats styresignal

OBS! Nyt styresignal træder i kraft 31-12-2012

Momsfritagelse og uddannelseskrav iflg. ViFAB april 2012 

RAB Bekendtgørelsen 
Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret frivillig registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler...

Retsinfo.dk

Et citat fra ViFab (Videns og Forskningscenter for Alternativ behandling om "Lovbekendtgørelser" lyder således:
"Administrative regler udformes og udstedes af ministerierne som blandt andet bekendtgørelser, vejledninger og lovbekendtgørelser. 
Udstedelse af ændringslove medfører ofte, at en lovs indhold bliver vanskeligt at overskue. For at undgå dette kan det ministerium, hvorunder loven hører, udstede en lovbekendtgørelse, som altså er en sammenskrivning af hovedloven med dens senere ændringer. Denne udfærdiges uden særlig hjemmel, og er altså alene et praktisk hjælpemiddel.

Hvis der pga. fejl opstår uoverensstemmelse mellem loven og lovbekendtgørelsen, er det lovteksten, der er afgørende, da det er den, som er vedtaget af Folketinget. 
Opdateret 06-07-2009"

Samarbejdsaftale

LNS 2015-21Samarbejdsaftale november 2015 med alternative behandlere mfl.                  

Læs og download den her

Underkategorier