Generelt om medlemstyperne

LNS er en paraplyorganisation, der favner og repræsenterer personlige støttemedlemmer og brugere samt organisationsmedlemmer. Sidstnævnte gruppe omfatter naturterapeuter, skoler, brancheforeninger, interesseforeninger, erhverv og virksomheder i det hele taget. LNS repræsenterer branchen i forskellige nationale eller internationale organer ved bestyrelsesmedlemmer eller andre af bestyrelsen specielt udpegede personer. 

Generelt for medlemmer i LNS

 • Alle får tilsendt medlemsbladet NaturHelse 3 gange årligt. Indlæg modtages gerne.
 • Mulighed for at deltage i projekt- og udvalgsarbejde nedsat af bestyrelsen
 • Alle er valgbare til bestyrelsen og alle tillidsposter.
 • Alle har 1 stemme på generalforsamlingen.

Medlemmers medlemmer (og elever ved en skole) samt abonnenter har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. Derimod er de valgbare til bestyrelsen og alle tillidsposter.
LNS har indført online afstemning til generalforsamlingen, hvis ikke du har mulighed for at være fysisk til stede.

Tilbud til gruppen af Faglige medlemmer  

 • 15% rabat ved annoncering i bladet.
 • Kosmorama/Nyhedsbrev 3-4 gange årligt.
 • Gratis information på Lns.dk om egne her-og-nu arrangementer
 • Gratis præsentation i 1 måned med dit logo på forsiden af Lns.dk
 • Fast præsentation af dit virke én gang årligt i NaturHelse
 • Præsentation af dit materiale på de messer LNS deltager i.
 • Deltagelse i LNS fællesstand  i Århus og København til tilbudspris.
 • Sponsoraftale med flere tilvalg. Ttlf. 31 33 03 74.
 • Tilvalg af kundetilfredsheds-registrering som et led i din markedsføring. Se Gladeklienter.dk
 • Tilvalg af gruppeansvarsforsikring
 • Indflydelse via sæde i Forum for Kvalitetsudvikling i LNS.
 • Kollektivt tilvalg af NaturHelse leveret direkte til egne medlemmer for 150 kr. 3 gange årligt.

Læs mere uddybende om  fordele og ønsker under "Fordele som medlem"

Beskrivelse af faglige medlemmer:

Klinikker
Enkeltterapeut eller skole, der også fungerer som klinik, optages automatisk på basisniveau med mulighed for løbende opgradering og inkluderer kollektiv licens til Koda-Gramex 
Ved indmeldelsen beder vi dig samtidig udfylde en Samarbejdsaftale.

Skoler, undervisning, rådgivning
Fx selvstændige uddannelsessteder med fokus på uddannelse  af  terapeuter inden for det alternative og naturterapeutiske område. Skolen  fastsætter egne kriterier i de respektive fag og udarbejder egne vedtægter og etiske regler. Hvis skolen bruger musik uden for undervisningstiden, fx baggrundsmusik ved behandlinger, i pauser, til fester, caféarrangementer m.v. skal der betales Koda-Gramex licens. Du kan
tilvælge den via LNS
 Ved indmeldelsen beder vi dig samtidig udfylde en Samarbejdsaftale.

Brancheforeninger
Fx Natur-Balance-Huse, behandlerforeninger og deres medlemmer. De kan vælge at deltage på bestyrelsesniveau i vores Forum for Kvalitetsudvikling og præge det faglige og etiske kvalitetsniveau. Brancheforeninger sætter egne kriterier til kurser, uddannelse m.v. og udarbejder egne vedtægter og etiske regler.
Brancheforeninger kan tilvælge en Koda-Gramex licens til deres medlemmer.
Se pkt. D her.

Erhverv, butikker, virksomheder osv.
Fx
alternative banker og helsebutikker, økologi, kurbade, holistiske frisører, coaching og personlig udvikling, fitness, alternativ forlagsvirksomhed, aktiviteter til fremme af know-how vedr. strålingsfare, GMO osv.

Interesseforeninger
Alle former for foreninger, fx inden for økologi,
sundhed, forebyggelse og naturterapier til gavn for
folkesundheden og ”det hele menneske".

Se kontingenter her

Det fælles mål er at  udbrede og integrere en større grad af holisme, spiritualitet og livsforståelse. Vores lille 
LNS folder giver et kort resumé af LNS, og vi er glade for at kunne tilbyde gode medlemsfordele og medlemspleje.

Mange hilsener
Bestyrelsen i LNS
December 2016

Terapeutmedlem

Klinikker:

Klinikker omfatter enkeltterapeuter eller skoler, der også fungerer som klinik, og inkluderer kollektiv licens til Koda-Gramex  
Din klinik eller skole optages automatisk på basisniveau med mulighed for løbende opgradering.
Ved indmeldelsen beder vi samtidig om at få tilsendt en Samarbejdsaftale 

Et medlemskab for din klinik inkluderer: 

 • Medlemsbladet NaturHelse 3 gange årligt. Indlæg modtages gerne.
 • 15% rabat ved annoncering i bladet.
 • Kosmorama/Nyhedsbrev 4 gange årligt.
 • Gratis information på Lns.dk om egne her-og-nu arrangementer
 • Gratis præsentation i 1 måned med dit logo på forsiden af Lns.dk
 • Fast præsentation af dit virke én gang årligt i NaturHelse
 • Præsentation af dit materiale på messer LNS deltager i.
 • Deltagelse i LNS fællesstand i Århus og København til tilbudspris.
 • Sponsoraftale med flere tilvalg. Ttlf. 31 33 03 74.
 • Tilvalg af kundetilfredsheds-registrering som et led i din markedsføring.
 • Tilvalg af gruppeansvarsforsikring der også gælder ansvaret ved behandling og rådgivning.
 • Indflydelse via sæde i Forum for Kvalitetsudvikling i LNS.

Se kontingenter og indmeld dig her

Se flere fordele som medlem her

Få alle yderligere oplysninger i sekretariatet


LNS - det naturlige samlingspunkt

 

Skolemedlem

Skoler, undervisning, rådgivning: 

Det er fx selvstændige uddannelsessteder med fokus på uddannelse af terapeuter inden for det alternative og naturterapeutiske område.
Skolen fastsætter egne kriterier i de respektive fag og udarbejder egne vedtægter og etiske regler.

Hvis skolen bruger musik uden for undervisningstiden, fx baggrundsmusik ved behandlinger, i pauser, til fester, caféarrangementer m.v. skal der betales Koda-Gramex licens. Du kan tilvælge Koda-Gramex via LNS.  

Ved indmeldelsen beder vi dig samtidig udfylde en
Samarbejdsaftale.
 

Et skolemedlemskab inkluderer bl.a.:

Der gælder særlige regler for skoler, der i deres uddannelse vil åbne mulighed for den frivillige RAB ordning for deres elever

LNS - det naturlige samlingspunkt

 

 

 

Personligt medlem

En bredt favnende støtte blandt vore personlige medlemmer gør det muligt for LNS som paraplyorganisation at fremme det naturterapeutiske, det holistiske og det komplementære sundhedsområde og livsforståelser. Vores lille LNS folder giver et kort resumé af LNS. Vi har særpris for studerende på SU.

Et personligt medlemskab dækker en husstand på samme adresse og inkluderer:

·       NaturHelse 3 gange årligt.

·       Kosmorama/Nyhedsbrev 3-4 gange årligt på mail med orientering om aktuelt nyt.

·       Mulighed for at at være aktiv i borgermøder, forskellige temadage og udvalg og dermed præge dine egne ønsker til alternative behandlingsformer.

·       1 stemme på generalforsamlingen og valgbar til bestyrelse og alle tillidshverv.


Se kontingenter og indmeld dig her

Få alle yderligere oplysninger hos et bestyrelsesmedlem

LNS - det naturlige samlingspunkt

Branchemedlem

Som brancheforeningsmedlem kan du og dine medlemmer bidrage til at styrke en fælles indsats inden for forebyggelse, ikke mindst det naturterapeutiske og komplementære område, indflydelse på politiske beslutninger samt på medlemmernes interesseområder både i Danmark og internationalt, herunder EU harmonisering, som kommer mere ind i billedet. På GLADEKLIENTER har I mulighed for at få medindflydelse på forskning i alternativ behandling og være med til at lægge linierne for alternative behandleres videreuddannelse.I sidste til gavn for brugerne og borgerne som jo i stigende grad anvender alternativ-komplementær behandling.

Et brancheforeningsmedlem i LNS har adgang til at deltage på bestyrelsesniveau i vores Forum for Kvalitetsudvikling og præge det faglige og etiske kvalitetsniveau. Brancheforeninger sætter egne kriterier til uddannelse m.v. og udarbejder egne vedtægter og etiske regler. Brancheforeningers medlemmer kan tilvælge en Koda-Gramex licens. Se pkt. D her

Et medlemskab som brancheforening inkluderer bl.a.:

 • Medlemsbladet NaturHelse 3 gange årligt. Indlæg modtages gerne.
 • 15% rabat ved annoncering i bladet.
 • Kosmorama/Nyhedsbrev 3-4 gange årligt.
 • Gratis information på Lns.dk om egne her-og-nu arrangementer
 • Gratis præsentation i 1 måned med dit logo på forsiden af Lns.dk
 • Fast præsentation af dit virke én gang årligt i NaturHelse
 • Præsentation af dit materiale på de messer LNS deltager i.
 • Deltagelse i LNS fællesstand i Århus og København til tilbudspris.
 • Sponsoraftale med flere tilvalg. Ttlf. 31 33 03 74.
 • Tilvalg af kundetilfredsheds-registrering som et led i din markedsføring.
 • Tilvalg af gruppeansvarsforsikring
 • Indflydelse via sæde i Forum for Kvalitetsudvikling i LNS.
 • Kollektivt tilvalg af NaturHelse leveret direkte til egne medlemmer for 150 kr. 3 gange årligt.

  Se kontingenter og indmeld dig her
  Se flere fordele som medlem her  
  Kontakt en person i bestyrelsen her

  LNS - det naturlige samlingspunkt