Personligt medlem

En bredt favnende støtte blandt vore personlige medlemmer gør det muligt for LNS som paraplyorganisation at fremme det naturterapeutiske, det holistiske og det komplementære sundhedsområde og livsforståelser. Vores lille LNS folder giver et kort resumé af LNS. Vi har særpris for studerende på SU.

Et personligt medlemskab dækker en husstand på samme adresse og inkluderer:

·       NaturHelse 3 gange årligt.

·       Kosmorama/Nyhedsbrev 3-4 gange årligt på mail med orientering om aktuelt nyt.

·       Mulighed for at at være aktiv i borgermøder, forskellige temadage og udvalg og dermed præge dine egne ønsker til alternative behandlingsformer.

·       1 stemme på generalforsamlingen og valgbar til bestyrelse og alle tillidshverv.


Se kontingenter og indmeld dig her

Få alle yderligere oplysninger hos et bestyrelsesmedlem

LNS - det naturlige samlingspunkt