RAB informationer

Læs RAB ordningen her

2014-11-01
Orientering om E-learning fra Sundhedsstyrelsen til RAB-godkendte foreninger og medlemmer af SRAB.

Forsikring for alternative behandlere

Gruppeansvarsforsikring for LNS medlemmer

LNS har indgået en aftale med DanOx Rådgivning om tilbud på en professionel gruppeansvarsforsikring, der også omfatter ansvaret ved behandling og rådgivning. Tilbuddet gives til klinikmedlemmer af LNS, herunder medlemmer af vore medlemsforeninger, der har tilsluttet sig LNS' Forum for Kvalitetsudvikling. Ordningen i sin helhed fremgår nedenfor, men du kan også downloade den her.

 

Professionel gruppeansvarsforsikring
for alternative behandlere

Alternative behandlere har hidtil savnet en mulighed for at forsikre sig mod skader på klienter, der skyldes den udførte behandling eller rådgivning. Dvs. en ordning der gælder for klinikken.

LNS har nu revideret og truffet en særaftale med DanOx Rådgivning om en  gruppeansvarsforsikring, der tilbydes professionelle helseudøvere i LNS, fx behandlere, skoler og undervisere samt helseudøvere med rådgivning og konsulentservice. Forsikringen tilbydes også medlemmer af medlemsforeninger, der har tilsluttet sig LNS' Forum for Kvalitetsudvikling.

Sædvanligvis dækker en erhvervsansvarsforsikring skader, hvis behandleren uforvarende kommer til at forvolde skade på klientens effekter.  Denne nye behandlerforsikring dækker nu også skader påført patienten under udøvelsen af behandlerens eller rådgiverens arbejde.

Når forsikringen er tegnet, og en klient mener at være skadet, skal forsikringsselskabet først vurdere den påståede skade, før en forsikret behandler accepterer den. I forståelsen af forsikringens nytteværdi må man huske, at det kan være vanskeligt at føre bevis for en skade i retten, uanset hvad både klient og behandler beretter, ikke mindst hvis det drejer sig om psykoterapi. Uden faktuelle beviser, der kan medføre en domsfældelse i retten, er der ingen erstatning at hente. Alligevel ser LNS det som et grundlæggende og stort fremskridt at kunne tilbyde og etablere en sådan forsikring for vore mellemmer / klinikkerne.  


Betingelser for et medlemskab med forsikringsdækning

F
orsikringsdækningerne kan tilbydes alle vore godkendte medlemmer, idet Forum for Kvalitetsudvikling forpligter sig til overfor forsikringsselskabet at stå inde for kvaliteten hos det enkelte forsikrede medlem. De medlemmer, der ønsker denne forsikringsdækning,skal fagligt godkendes af den forening, de er medlem af.

Prisen
Sammenlignet med en individuelt tegnet erhvervsansvarforsikring er prisen på 600 kr. årligt per klinik særdeles attraktiv.

 

Tilmelding

Ordningen administreres for LNS af ”Portalen for e-respons A/S”. Nye medlemmer kan tilmelde sig på www.gladeklienter.dk, og allerede medlemmer sender blot en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med oplysning om cvr-nummer og ønsket starttidspunkt.Med venlig hilsen
LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Se andre gode tilbud fra samme forsikringsmæglerfirma, som vi gerne giver videre.  

LNS - det naturlige samlingssted

Grundkilde til foredrag i værløse

Tirsdag d. 20. januar 2015 Kl.19 - 21.30
i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500

Uffe er ph.d. i nordisk sprog og litteratur, forfatter, sanger og komponist til en række hidtil ukendte Grundtvig-sange og en levende formidler af Grundtvigs filosofi, kosmologi og spiritualitet. Uffe har desuden fungeret som redaktør, kommentator og essayist på den engelske udgave af Grundtvigs skrifter.
Umiddelbart ligner Grundtvig og Steiner et umage par.
Den ene var folkelig og kirkelig landsfader, den anden åbenlyst esoterisk. De grundlagde to forskellige friskolesystemer, som har haft svært ved at forstå og kommunikere med hinanden. Alligevel har mange kunnet fornemme et dybere slægtskab:  De var begge to johannæiske kristne med dybe rødder i den hermetiske tradition. De var begge stærkt optagede af det før-moderne ptolemæiske virkeligheds- billede med himmelsfærerne og englerigerne. De var åndelige "realister", for så vidt som de anså åndelige oplevelser og bevidsthedstilstande som udtryk for virkelige møder med højere intelligensvæsener. De var begge pædagoger og grundlagde hver deres folkelige friskoletradition med vægt på menneskets udvikling åndeligt, musisk og kreativt. 

Tilmelding senest 17. januar til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 60 70 48 87.
Medlemmer 100 kr. - andre 150 kr. Betal v. entré.

KODA-GRAMEX oplysninger

Hvad er Koda-Gramex
Hvad er  Koda-Gramex, hvorfor man skal betale licens, og hvordan kan du betale den via LNS medlemskabet.
Læs en kort beskrivelse her

Oplysninger til brug for udfyldelsen af Samarbejdsaftalen med LNS

A: Standardaftale med Koda-Gramex via medlemskab af LNS

Af administrative grunde har LNS opdelt Koda-Gramex medlemmerne i 2 grupper hhv. Terapeutgruppen Klinikker (omfattende interessegruppen af alternative behandlere, og Terapeutgruppen Skoler (omfattende interessegruppen af skoler og Natur-Balance-Huse). Det har ingen formel betydning. 

Koda opkræver afgifter på vegne af de skabende kunstnere (komponister og tekstforfattere), og GRAMEX opkræver på vegne af de udøvende kunstnere (musikere og sangere). Alle som erhvervsmæssigt spiller (sågar fløjter!) musik, skal p.t. betale en årlig afgift, som i skrivende stund er godt og vel 3.000 kr. Dette gælder også tandlæger, frisører, kiropraktorer, fod-terapeuter og alternative behandlere i det hele taget. LNS har imidlertid indgået en kollektiv licensordning med Koda-Gramex, der omfatter behandlerforeningers og brancheorganisationers medlemmer samt interessegruppen af alternative behandlere (Terapeutgruppen Klinikker), som melder sig ind i LNS, og som vil være i kraft så længe medlemskabet af LNS varer. 

Afgiften, som er pristalsreguleret, opkræves sammen med kontingentet en gang årligt. Koda-Gramex afgiften refunderes ikke, og beløbet er det samme, uanset hvornår på året det indbetales. Det påhviler den enkelte at overholde betalingsfristen over for LNS (1. december), så vi kan overholde og opretholde vores fælles aftale med Koda-Gramex.

Her kan du læse mere om kontingenter.

B:  Koda-Gramex for enkeltbehandler (Terapeutgruppen Klinikker)

Hvis du melder dig ind i LNS som behandler er du automatisk omfattet af vores Koda-Gramex aftale. Dvs. at du betaler den årlige afgift (pkt. A), uanset om du bruger musik eller ej i din behandling. Har du klinik to steder, skal der betales 2 licenser. Det er underordnet, hvor mange der arbejder på klinikken, samt om du i forbindelse med udførelsen af behandlinger spiller musik i egen klinik eller i lejet lokale.

C:  Koda-Gramex – et tilvalg for skoler og Natur-Balance-Huse (Terapeutgruppen Skoler)

Der er en principiel sondring mellem musik til undervisning og til underholdning. Der opkræves ikke vederlag for den musikanvendelse, der finder sted i forbindelse med undervisning i skoler og lignende undervisningssteder samt i Natur-Balance-Huse (NBH).

Derimod betragtes musikanvendelse uden for undervisningstiden som underholdning og er betalingspligtig. Det kan være baggrundsmusik til behandlinger, i pauser, til café-arrangementer, fester mv. Er det tilfældet, opfattes stedet på linje med en klinik, og der skal betales licens (pkt. A). Dette forhold skal du som hhv. skole eller NBH vurdere, når du udfylder aftalen med LNS. Se evt. mere under de links, der er anført ovenfor.

D:  Koda-Gramex - et tilvalg for behandlerforeninger og brancheorganisationer (Terapeutgruppen Klinikker) 

Vælges Koda-Gramex-ordningen skal den omfatte alle jeres medlemmer, da ordningen er kollektiv. Dvs. din forening betaler medlemskontingent til LNS samt egen licens via LNS. Derudover betaler hvert af jeres medlemmer egen licens direkte til LNS. Hvis vort tilbud om tilvalg af Koda-Gramex ordningen tilvælges, bedes I være os behjælpelig med adresser og email på alle medlemmer. LNS varetager derefter det administrative arbejde med registrering hos Koda-Gramex og afregning af afgiften (pkt. A). Se evt. mere under de links, der er anført ovenfor. Hvert enkelt medlem kan ligeledes tilvælge at få sendt NaturHelse direkte.

E:  Koda-Gramex for erhvervsmedlemmer og andre foreninger

LNS har ingen aftale med Koda-Gramex for erhvervsmedlemmer og andre foreninger eller ogranisationer, der anvender musik i erhvervsøjemed.

 

Ref. 5-40-13-koda-gramex-oplysninger - mob. 3179 7731
Bestyrelsen i LNS

anderledes-maade-at-moede-doeden

Alvorligt syge og døende får ikke sjældent mad og drikke gennem en slange, der er ført ned i mavesækken eller gennem en slange direkte ind i en blodåre. Årsagen er, at både familien og de professionelle hjælpere ikke har været klare over, om der er smerte og lidelse forbundet med mangel på føde og væske.

I et amerikansk tidsskrift har man for år tilbage gennemgået, hvad der er skrevet om dette problem, og det viser sig, at nægter et menneske at indtage føde og drikke, fordi det vil dø, eller undlader man at give næring og væske til døende, sker der følgende:

Der kommer gradvist mere natrium og kalk i blodet sammen med en øget mængde affalds­stoffer, som nyrerne ikke længere udskiller. Der kommer et øget velbefindende i forbindelse med nedsat udskillelse af urin og afføring, nedsat dannelse af slim og dermed mindre hoste.

Når der ikke tilføres energi i form af sukker eller andre kulhydrater, går kroppen over til fedtfor­brænding, medførende en stigende surhedsgrad (ketose) i kroppen, hvilket medfører nedsat smertefornemmelse og øgende eufori, der er en kunstig tilstand af velvære. Samtidig fungerer hjernen ofte bedre, da hjernen fint forbrænder ketonstoffer. Man bliver klar i hovedet. I modsætning til, hvis der er for meget sukker i blodet, hvilket sløver og trætter.

Giver man modsat sukkervand ind i blodet, standser forsuringen af kroppen, og der kommer smerter og dårlig tilpashed, både legemlig og psykisk.

Konklusionen er, at længere varende udtørring og sultestrejke ikke giver hverken smerter eller lidelse, men ofte nedsat smertefornemmelse samt en øget tilstand af velvære hos døende eller meget alvorligt syge, der gerne vil dø.

Der refereres et tilfælde, hvor en 78-årig kvinde med gentagne tilfælde af tarmslyng nægtede at indtage mad og drikke. Hun havde det godt og var aktiv, uden smerter og deltog i livet omkring hende, indtil hun dag 28 blev bevidstløs og døde næste dag. Hendes eneste klage var tør mund, noget der kan lindres ved hjælp af små stykker is og med våde gazetamponer.(Kilde: Sullivan RJ Jr: Accepting Death Without Artificial Nutrition or Hydration. J GEN INTERN MED 1993; 8 (april) : 220-224).

For et par år siden læste jeg i Weekendavisen om en midaldrende læge, der havde fået lov til at dø hos nogle venner. De sidste 14 dage hverken spiste eller drak han noget. Han var lysende klar, sov ikke, men sad op i sengen og snakkede med sine besøgende, men kun om væsentlige ting. Ellers blev de jaget ud. Han udtalte lige før sin død, at hvis han skulle vælge mellem resten af sit liv og de seneste to uger, ville han vælge disse. Først her fik han rigtigt styr på sit liv.

Noget andet er, at der også kan komme vægring mod at spise og drikke af andre grunde end en dødelig sygdom eller mæthed af dage. Derfor er det vigtigt at søge en eventuel årsag, fx en depression eller anden sygdom, som det er muligt at behandle. Men er det gjort, har et menneske ret til at nægte at spise og drikke, og det er anerkendt af Sundhedstyrelsen.

Det kan imidlertid være svært, da moderne menneskers dødsangst giver dem en trang til at handle og gøre alt, hvad der står i deres magt for at forlænge især deres nærmestes liv. Som læge og sygeplejerske bør man derfor stå på den syge og uafvendeligt døendes side og forklare de pårørende, at total faste med mad og drikke kan være en meget god måde at sige farvel til denne verden på. Ingen bør lide, heller ikke når de skal dø, og morfin er ikke den eneste måde at dæmpe smerter på, ligesom morfin ofte hindrer en ordentlig kontakt mellem den døende og de pårørende.

Drejer det sig om meget gamle mennesker, der er trætte af livet uden at være deprimerede, må man også, efter at have forsøgt at genskabe en glæde ved livet, acceptere, at de ikke har lyst til at leve længere. De vil ofte have en indre fornemmelse af, at nu er det slut, og holde op med at tage noget til sig. På den måde kan de få en fredelig og god død. Hvis de pårørende ikke kan acceptere dette, må de forsøge at give den ældre livsmodet tilbage, først og fremmest ved at fortælle vedkommende, at de stadig har brug for ham eller hende.

Sygeplejersken - Tidsskrift for Sygeplejersker - nr. 23, 9 juni 2000. 100 Årgang, indeholder en række artikler om væske til døende.