KODA-GRAMEX oplysninger

Hvad er Koda-Gramex
Hvad er  Koda-Gramex, hvorfor man skal betale licens, og hvordan kan du betale den via LNS medlemskabet.
Læs en kort beskrivelse her

Oplysninger til brug for udfyldelsen af Samarbejdsaftalen med LNS

A: Standardaftale med Koda-Gramex via medlemskab af LNS

Af administrative grunde har LNS opdelt Koda-Gramex medlemmerne i 2 grupper hhv. Terapeutgruppen Klinikker (omfattende interessegruppen af alternative behandlere, og Terapeutgruppen Skoler (omfattende interessegruppen af skoler og Natur-Balance-Huse). Det har ingen formel betydning. 

Koda opkræver afgifter på vegne af de skabende kunstnere (komponister og tekstforfattere), og GRAMEX opkræver på vegne af de udøvende kunstnere (musikere og sangere). Alle som erhvervsmæssigt spiller (sågar fløjter!) musik, skal p.t. betale en årlig afgift, som i skrivende stund er godt og vel 3.000 kr. Dette gælder også tandlæger, frisører, kiropraktorer, fod-terapeuter og alternative behandlere i det hele taget. LNS har imidlertid indgået en kollektiv licensordning med Koda-Gramex, der omfatter behandlerforeningers og brancheorganisationers medlemmer samt interessegruppen af alternative behandlere (Terapeutgruppen Klinikker), som melder sig ind i LNS, og som vil være i kraft så længe medlemskabet af LNS varer. 

Afgiften, som er pristalsreguleret, opkræves sammen med kontingentet en gang årligt. Koda-Gramex afgiften refunderes ikke, og beløbet er det samme, uanset hvornår på året det indbetales. Det påhviler den enkelte at overholde betalingsfristen over for LNS (1. december), så vi kan overholde og opretholde vores fælles aftale med Koda-Gramex.

Her kan du læse mere om kontingenter.

B:  Koda-Gramex for enkeltbehandler (Terapeutgruppen Klinikker)

Hvis du melder dig ind i LNS som behandler er du automatisk omfattet af vores Koda-Gramex aftale. Dvs. at du betaler den årlige afgift (pkt. A), uanset om du bruger musik eller ej i din behandling. Har du klinik to steder, skal der betales 2 licenser. Det er underordnet, hvor mange der arbejder på klinikken, samt om du i forbindelse med udførelsen af behandlinger spiller musik i egen klinik eller i lejet lokale.

C:  Koda-Gramex – et tilvalg for skoler og Natur-Balance-Huse (Terapeutgruppen Skoler)

Der er en principiel sondring mellem musik til undervisning og til underholdning. Der opkræves ikke vederlag for den musikanvendelse, der finder sted i forbindelse med undervisning i skoler og lignende undervisningssteder samt i Natur-Balance-Huse (NBH).

Derimod betragtes musikanvendelse uden for undervisningstiden som underholdning og er betalingspligtig. Det kan være baggrundsmusik til behandlinger, i pauser, til café-arrangementer, fester mv. Er det tilfældet, opfattes stedet på linje med en klinik, og der skal betales licens (pkt. A). Dette forhold skal du som hhv. skole eller NBH vurdere, når du udfylder aftalen med LNS. Se evt. mere under de links, der er anført ovenfor.

D:  Koda-Gramex - et tilvalg for behandlerforeninger og brancheorganisationer (Terapeutgruppen Klinikker) 

Vælges Koda-Gramex-ordningen skal den omfatte alle jeres medlemmer, da ordningen er kollektiv. Dvs. din forening betaler medlemskontingent til LNS samt egen licens via LNS. Derudover betaler hvert af jeres medlemmer egen licens direkte til LNS. Hvis vort tilbud om tilvalg af Koda-Gramex ordningen tilvælges, bedes I være os behjælpelig med adresser og email på alle medlemmer. LNS varetager derefter det administrative arbejde med registrering hos Koda-Gramex og afregning af afgiften (pkt. A). Se evt. mere under de links, der er anført ovenfor. Hvert enkelt medlem kan ligeledes tilvælge at få sendt NaturHelse direkte.

E:  Koda-Gramex for erhvervsmedlemmer og andre foreninger

LNS har ingen aftale med Koda-Gramex for erhvervsmedlemmer og andre foreninger eller ogranisationer, der anvender musik i erhvervsøjemed.

 

Ref. 5-40-13-koda-gramex-oplysninger - mob. 3179 7731
Bestyrelsen i LNS

Kommentarer  

#1 KODA-GRAMEX oplysningerElva %08.-%07.-%2017 06:51
Hello fellas! Who wants to see me live? I'm live at HotBabesCams.com, we can chat, you can watch me live for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here is my photo:


https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Anmeld til administrator

Tilføj kommentar

Sikkerhedskode
Opdatér