LNS repræsentationer og udvalg

Efter hver generalforsamling udarbejdes en opdateret "Ansvars- og emneoversigt", hvoraf vi bringer de vigtigste områder alfabetisk herunder. Vil du gerne have en tillidspost i et af vore udvalg så ring på tlf. 70 22 23 39 og tal med Mogens Ehrich eller Vera Marcher.

SRab (Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling):
Annette Kurtzmann - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Lillian Wong - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mogens Ehrich - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Heidie Graversen - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
1 plads forbeholdt en specialist i h.t. dagsordenen.
1 suppleant afhængig af dagsordenens indhold.

Efter nedlæggelsen af ViFAB januar 2013 er der oprettet 3 udvalg i SRab:

Det rådgivende udvalg 
LNS repræsenteres ved vores formand Annette Kurtzmann, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Det internationale udvalg
 
LNS repræsenteres ved Lillian Wong - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Forskningsudvalget
 
LNS repræseteres ved Mogens Ehrich, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

NSK (Nordisk Samarbeids Komité for for Komplementær-Alternativ Behandling) v. Lillian Wong samt en suppleant fra Brobygningsgruppen.

Organisationen er et samarbejde mellem ledende naturterapeutiske organisationer i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island. Disse mødes en gang årligt. Hovedformålet er udvikling af uddannelsesstandarder, udveksling af information om den politiske udvikling på dette område i de nordiske lande og at stimulere forskning og arbejde for øget accept af naturterapien. I 2011 blev et nyt sæt vedtægter vedtaget.

NSK er også corresponding member i ECHAMP (European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products) som arbejder for at både homøopatisk og antroposofisk medicin bliver tilgængelig for både terapeuter og patienter i fremtiden. Arbejdet retter sig i højere mod det restriktive EU-direktiv. Medlemskab af EFCAM påtænkes i 2012.

Brobygningsgruppen (bestående af SR, RAB-Forum og LNS)
LNS repræsenteres v. bl.a. Mogens Ehrich og Annette Kurtzmann samt foreningsrepræsentanter

Etisk Råd 
er oprettet til gavn for såvel behandlerne som brugerne.
Formand er Kirsten Thagaard Jensen, 6920 Videbæk.  
Mere 

Fagligt sekretariat 
varetager faglige medlemsopgaver. Kontakt sekretariatet på tlf. 4649 7731 / 7022 2339. Mere

Forskningsudvalget i LNS 
beskæftiger sig bl.a. med videnskulturen i den alternative sektor samt forskning i de finere energier, som vi p.t. kalder e-sans. Mogens Ehrich, Henrik Isager

Interessegruppe for e-sfæren:
Mogens Ehrich, Michael Brown, Henrik Isager, Søren Skogstad Nielsen, CLF(ClairvoyantForeningen). 
Se mere her

Kosttilskud, traditionel urtemedicin, ernæring
Søren Reffstrup, Lillian Wong, Ditte Lustrup, Vera Marcher


Medlemspleje 
Kontakt Vera Marcher Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , 70 22 23 39

Redaktørteam
Annette Kurtzmann, Vera Marcher. 
Mere

LNS - det naturlige samlingspunkt

Etisk råd i LNS

Hensigten med et Etisk Råd er en sikring af brugerne af alternativ behandling.
Herudover skal klager af kollegial art også kunne indbringes for Etisk råd.

I så fald skal disse fremsendes til rådet, der herefter følger foreskrevne procedurer.

Formand
Kirsten Thagaard Jensen, Ådalsvænget 13, Vorgod, 6920 Videbæk
Tlf. 7696 0233 eller 2296 0233

Rådsmedlemmer
Anni Klint, Gl. Ringkøbingvej 7, 7400 Herning
Tlf. 9721 7561

Casper Caspersen, Vigerslev Allé 68 1.sal th, 2500 Valby
Tlf. 4673 0300 - Mob. 20130192

Marts 2015

 

Redaktion

Deadline for annoncer og indlæg til NaturHelse:

1. maj (udkommer juni), 1. august (udkommer september) 1. november (udkommer januar).

Alle henvendelser vedr. annoncer og indlæg i NaturHelse bedes venligst mailet til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Har du lyst til at deltage i vores bladudvalg bedes du ligeledes kontakte redaktøren.

Læs mere om annoncering her

Forskningsudvalget

Forskningsudvalget i LNS 

Mogens Ehrich, Henrik Isager, Jack Yilmaz, Michael Brown.

I udvalgets regie er der fra midten af 2000 gennemført en tværgående undersøgelse om videnskulturen i den alternative sektor, hvor 17 foreninger har bidraget med svar. Projektet forventes færdiggjort i løbet af 2012.

Der foreligger en rapport, et delprojekt, som kan downloades her. Delprojektet har efterfølgende dannet baggrund for en række temadage om dette emne.

Under dette link kan du læse nogle læseres meninger om samme rapport.

Forskning vedr. de finere energier

Marts 2012
Aktuel debat, indlæg og artikler om "den levende åndsvidenskab" ses her. Genvejen findes også i venstremenuen "finere energier" på forsiden.

Januar 2011
Et forskningsresultat af markant relevans for den del af den alternative sektor i Danmark, hvis metoder siges mere eller mindre at bygge på såkaldt finere energier, der ikke kan måles direkte med tekniske midler.

Undersøgelsen modtog støtte fra ViFAB og er udført som telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 21 og 60 år. Den første artikel (engelsk) er nu publiceret og kan læses i dansk oversættelse "e-sans og alternativ behandling" her.

I et pilotprojekt omfattende 11 personer med el-overfølsomhed fortalte de alle, at de havde haft e-sans i en årrække inden de fik el-overfølsomhed. Resultatet fører til den hypotese, at e-sans og eloverfølsomhed er udtryk for to niveauer af samme form for sansning.Læs mere i denne PDF

Underkategorier