Etisk råd i LNS

Hensigten med et Etisk Råd er en sikring af brugerne af alternativ behandling.
Herudover skal klager af kollegial art også kunne indbringes for Etisk råd.

I så fald skal disse fremsendes til rådet, der herefter følger foreskrevne procedurer.

Formand
Kirsten Thagaard Jensen, Ådalsvænget 13, Vorgod, 6920 Videbæk
Tlf. 7696 0233 eller 2296 0233

Rådsmedlemmer
Anni Klint, Gl. Ringkøbingvej 7, 7400 Herning
Tlf. 9721 7561

Casper Caspersen, Vigerslev Allé 68 1.sal th, 2500 Valby
Tlf. 4673 0300 - Mob. 20130192

Marts 2015