Forskningsudvalget

Forskningsudvalget i LNS 

Mogens Ehrich, Henrik Isager, Jack Yilmaz, Michael Brown.

I udvalgets regie er der fra midten af 2000 gennemført en tværgående undersøgelse om videnskulturen i den alternative sektor, hvor 17 foreninger har bidraget med svar. Projektet forventes færdiggjort i løbet af 2012.

Der foreligger en rapport, et delprojekt, som kan downloades her. Delprojektet har efterfølgende dannet baggrund for en række temadage om dette emne.

Under dette link kan du læse nogle læseres meninger om samme rapport.

Forskning vedr. de finere energier

Marts 2012
Aktuel debat, indlæg og artikler om "den levende åndsvidenskab" ses her. Genvejen findes også i venstremenuen "finere energier" på forsiden.

Januar 2011
Et forskningsresultat af markant relevans for den del af den alternative sektor i Danmark, hvis metoder siges mere eller mindre at bygge på såkaldt finere energier, der ikke kan måles direkte med tekniske midler.

Undersøgelsen modtog støtte fra ViFAB og er udført som telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 21 og 60 år. Den første artikel (engelsk) er nu publiceret og kan læses i dansk oversættelse "e-sans og alternativ behandling" her.

I et pilotprojekt omfattende 11 personer med el-overfølsomhed fortalte de alle, at de havde haft e-sans i en årrække inden de fik el-overfølsomhed. Resultatet fører til den hypotese, at e-sans og eloverfølsomhed er udtryk for to niveauer af samme form for sansning.Læs mere i denne PDF