ANH

Alliance for Natural Health (ANH)

Alliance for Natural Health, UK.
Fremmer og beskytter naturlig sundhed og hjælper og inspirerer til personlig myndiggørelse og valgfrihed i sundhedsvæsenet, menneskeretsligt og i EU. Vore engelske samarbejdspartnere på kosttilskudsområdet og i forhold til EU.

ANH-International: Nu kan vi starte sagsanlæg!

Marts 2011: ANH Alliance for Natural Health samt den hollandske Benefyt Foundation har indsamlet over 90.000 pund og kan starte det fælles sagsanlæg ved den britiske domstol. Senere skal sagen føres ved EU-domstolen vedr. det alvorlige problem om EUs regulering af urter og kosttilskud. 

Baggrunden for beslutningen om at føre retssag kan læses på dansk her (PDF). Et uddrag af ANH's sidste nyhedsbrev på dansk her.

Der kan doneres midler til ANHs retssag mod EUs urtelove via LNS konto reg. nr 8401 1147844. 

Skriv: "Retssag – urtedirektiv" samt dit navn, evt. organisation, adresse og evt. email.