Fællesprojekter

Det frivillige arbejde inden for natulig sundhed og behandlingsformer dækker utallige indsatser. Det er først i de seneste par år, at det tværpolitiske samarbejde mellem LNS og lignende foreninger har taget en form. I respekt for det store frivillige arbejde samler vi nogle af fællesprojekterne på denne side.

December 2011: 
Hotline Hjælper du os, kan vi hjælpe dig!

På det tidspunkt udsendte SR og LNS en opfordring og et tilbud til deres  medlemmer om at tage et medansvar
 ved at oplyse hændelsesforløbet ved alle fortidige som fremtidige kontrolbesøg af tilsynsmyndighederne fra Fødevaredirektoratet. 
I januar 2012 lod vi dette tilbud omfatte ALLE terapeuter, der ønsker at indrapportere forløb af kontrolbesøg.
Alle de indsamlede oplysninger indgik i en fælles erfaringsbase med den hensigt at kunne påvirke den måde, tilsynsmyndighedernes kontrtolbesøg bliver udført på i fremtiden. Samtidig tog SR og LNS problemet op i SRab.
Hændelsesforløbet kunne indrapportes direkte, eller der kunne udprintes og afsendes et  spørgeskema med oplysning af hændelsesforløbet.
 


SR og LNS
December 2011

Links til diverse dokumenter:

Opråbet så sådan ud. 
Spørgeskemaet så sådan ud.

Diverse links til:

http://lnsnatur.dk/pdfVHM/Natur-Helse-sept_web.pdf, side 13
Registrering af Traditionelle Plantelægemidler-da
Q & A: Registration of Traditional Herbal Medicinal 
Products, 4 February 2011-en 
Q & A: dansk udtræk af Registration of Traditional Herbal Medical Products