Indlæg om finere energier

Her vil du finde spændende indlæg eller artikler i den aktuelle debat om "den levende åndsvidenskab" - finere energier. Dine bidrag til denne begrebsverden modtages gerne på http://www.e-forskning.dk/ewiki/index.php?title=Forside


LNS oplever at der let kommer konflikt mellem det energetiske- og det analytiske verdenssyn.
Læs Søren Skogstad Nielsens indlæg her

Januar 2014
Om forskning i alternativ behandling

Forskning vedrørende alternativ behandling skal udføres på de præmisser, der gælder for alternativ behandling. Ellers bliver resultaterne ikke troværdige.Dette krav er næsten generelt ikke opfyldt i den forskning om alternativ behandling, der foreligger.
Læs 'Om forskning i alternativ behandling' skrevet til forskningsudvalget under Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling, SRAB af Mogens Ehrich, civ.ing, PhD,næstformand i Landsorganisationen NaturSundhedsrådet, LNS  

I regie af forskningsudvalget i LNS har der gennem nogen tid pågået en tværgående undersøgelse om videnskulturen i den alternative sektor, hvor 17 foreninger har bidraget med svar. Den spirituelle del i projektet foreligger nu Læs mere under forskningsudvalget.

 

Januar 2011
Forskning vedr. 'finere energier'

De, der mener at kunne sanse finere energier, er også de typiske brugere af alternativ behandling. Grænsefladen mellem to forskningsområder kan læses i Subtle Energies, Publiceret i det videnskabelige tidsskrift © Subtle Energies & Energy Medicine, Volume 30 no. 3, her oversat til dansk af Mogens Ehrich, Phd. forsker i e-sans og alternativ behandling.

De to hovedresultater vil nok finde umiddelbar genklang hos flertallet af alternative behandlere, nemlig at:

1.  - det store flertal af deres klienter er folk, der mener at kunne sanse noget mere end det fysiske (healingsenergier, folks udstråling o.l.), kort kaldet "e-sans"

2.     - der er en systematisk fejl i effektforskningen vedr. alternativ behandling. Typisk har denne forskning fundet, at der er ringe eller ingen effekt.

Andre hovedresultater:
1.   - at det er ca. 1/3 af den voksne danske befolkning, der har e-sans (en påstået evne til at sanse noget ikke-fysisk).

2.   - at fejlen i effektforskningen er, at foreteelser i det ikke-fysiske ikke lader sig gentage på samme måde som fysiske foreteelser. Denne gentagelighed er rygraden i bl.a. kontrollerede kliniske undersøgelser. I det omfang virkningsmekanismen i alternativ behandling ligger i det ikke-fysiske, er der en uopfyldt forudsætning i effektforskningen.

Disse resultater har kun mening for folk med e-sans. Dvs. at de 2/3 af befolkningen, som ikke mener at kunne sanse noget ikke-fysisk, ikke har de erfaringsmæssige forudsætninger for at give resultaterne nogen mening. Det kan bl.a vise sig i, at de afviser og forsøger at bekæmpe resultaterne. Se eksempelvis: http://skeptica.dk/artikler/?p=8879 

Det er vigtigt for de, der bruger deres e-sans, at være opmærksom på og respektfuldt overfor denne naturlige holdningsforskel.

2008
Opfølgning på opinionsundersøgelsen i LNS om de finere energiers eksistens. Læs medlemmernes feedback her:

De 20 første svar

De 20 næste svar

De seneste svar

Tilføj kommentar

Sikkerhedskode
Opdatér