Glyphosat resistente staphylokokker

 

Aarhus Universitet bekræfter mistanke om GMO-foders og glyfosats (Roundups) skadelige virkninger efter at de med egne øjne har set deformateterne hos en svineavler. Der dyrkes ikke GMO soya i Danmark, men det importeres i store mængder! Mere her

Læs den engelske rapport om Glyphosat (Roundup) resistente Staphylokokken.pdf

GMO

2013 Juli
Såvidt GM majs – men er det aslutningen på GM-afgrøder i Danmark?
I Europa sælger Monsanto genetisk modificerede majs i tre lande, men vil standse produktionen af genetisk modificeret majs i Europa, undtagen Spanien, Portugal og Tjekkiet, hvor man har markforsøg. Den multinationale agroindustri vil ikke bruge flere penge på forsøg, udvikling, markedsføring, retssager eller noget andet for at få genmodificerede majs accepteret i Europa. Læs hele artiklen

2013 Juni
EU er på vej til globalt at stoppe dyrkning, udveksling og lagring af såsæd og frø, uden at de først er godkendt i EU. Opfordringer til EUs diverse råd og ministre er igangsat i flere lande.

Globalt er der næsten 80.000 underskrifter. Du kan underskrive og læse appellen her

Derfor bør du underskrive appellen:

Biodiversiteten og bæredygtige fødevaresystemer trues af et kommende EU direktiv.
Det vil kriminalisere dyrkning, reproduktion og handel af al såsæd, som ikke er "tested, godkendt og accepteret" af "EU Plant Variety Agency".(Nedsat i 1994 og beliggende i Angers, Frankrig)
3 lister, der lige nu beskytter og lovliggør såsæd for tre områder, skal reduceres til en liste. Loven vil indledningsvis omfatte handelsgartnerier, men vil danne præcedens for også at omfatte ganske almindelige havefolk. Således får industrien (Monsanto, AstraZenecar mfl.) bureaukratisk kontrol med såsæd og frø.
Codex Alimentarius har lagt sin klamme hånd på EU.

Alt om den nye EU såsæd- og frølov her

CodexAlimentarius Artikel i NaturHelse 3-2011pdf
 
Uddrag af lovforslaget:

Under Title IV of the proposed EU law:
Title IV Registration of varieties in national and Union registers
The varieties, in order to be made available on the market throughout the Union, shall be included in a national register or in the Union register via direct application procedure to the CVPO.

Gardeners must also pay fees to the EU bureaucracy for the registration of their seeds. From the proposed law text:

The competent authorities and the CPVO should charge fees for the processing of applications, the formal and technical examinations including audits, variety denomination, and the maintenance of the varieties for each year for the duration of the registration.

While this law may initially only be targeted at commercial gardeners, it sets a precedent to sooner or later go after home gardeners and require them to abide by the same insane regulations.

2013 Februar
EU skal sige NEJ TAK til gensplejset laks i Europa. Flere danske politikere betakker sig for gensplejsede laks i fødekæden.

2012 Oktober
Udkast til rådskonklusioner vedrørende EUs tiltag på baggrund af vedtagelsen af en maksimalgrænseværdi for vækstfremmeren Ractopamin i Codex Alimentarius Kommissionen.
Læs Notat pkt. 8 her- Læs Notatet i sin helhed her

Den 6-9-2011
vandt tyske biavlere, bi-organisationer og økologer en sag ved EU-Domstolen mod Monsanto og den tyske regering. Biodynamisk Forbrugersammenslutning indsamlede 25.000 kr. til støtte for sagen.
En undersøgelse i okt. 2010 viste, at 87% af tyskerne er imod GMO.
Mere her. Original pressemeddelelse fra "Europäischen Gerichtshofes" kan læses under www.bienen-gentechnik.de/news 

2010 December
Midlertidigt forbud mod dyrkning af GMO-afgrøder er nu inden for rækkevidde! Over 1 million underskrifter blev afleveret d. 9. december 2010 til EUs sundhedskommissær, John Dalli! Læs mere her

16.10.2010 deltog LNS sammen med Økologisk Landsforening og Greenpeace i en happening på Strøget, hvor vi havde lejlighed til at uddele LNS GMO-temahæfte  til mange interesserede og indsamlede underskrifter for at få et midlertidigt forbud mod GM-afgrøder.
27.11.2009 LNS Høringssvar vedr. GMO-majs

2009-2010 Borgerinitiativer om GMO

Midlertidigt forbud mod dyrkning af GMO-afgrøder er nu inden for rækkevidde!
Over 1 million underskrifter blev afleveret d. 9. december 2010 til EUs sundhedskommissær, John Dalli! Mere i LNS Nyhedsbrev dec 2010

GMO sejr - 05.03.2009
Vort medlem gennem mange år, Lars Mikkelsen, som også er med i Biodynamisk Forbrugere. kommer med den glædelige nyhed, at EU-Kommisionen for 3. gang er blevet underkendt af Ministerrådet (ved miljøministrene står der) i GMO-sager. Med 2/3’s flertal har rådet givet Østrig og Ungarn ret i, at de gerne må forbyde GMO810 majs.
Mere på www.gut-hohenberg.de midt på startsiden nede under datoen 2-3-09 samt på linket: Ministerrådet underkender EU kommissionen i GMO.

Biodynamisk Forbrugere har bl.a. afgivet høringssvar til Fødevareudvalget og ministeren, så de ikke kunne være i tvivl.

Vi tror på, at det nytter at forsyne politikerne "med nøgterne argumenter og de rette følelser af højere art, for at de kan blive sikre i deres bedømmelse" - siger LM