Skriv dit eget høringssvar

LNS skriver lejlighedsvis høringssvar. I så fald vil de fremgå under menuen foroven "Politik".

Som eksempel har vi brugt vort høringssvar til Fødevarestyrelsen for nogle år siden om ændringer i udkast til kosttilskudsbekendtgørelsen. Vi lavede 3 forskellige modeller, som kan  gøre det nemmere for dig i alle henseender. 

Du er velkommen til at bruge modellerne, hvis og når du en dag vil skrive dit eget høringssvar.
Bemærk, at der altid er en tidsfrist.
Husk at sætte dato, dit navn og adresse på dit høringsbrevet!

Model 1 eksempel på at skrive et høringssvar
Model 2 eksempel på at skrive et høringssvar
Model 3 eksempel på at skrive et høringssvar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspiration til hvordan man ellers kan lave et høringssvar

Der er faktisk ingen facitliste eller en ”rigtig” måde at skrive et høringssvar på,
men ALLE svar der kommer ind skal læses. Følgende kan bruges til inspiration:

·         Hvad står der i udkastet til bekendtgørelsen
                      - undersøg fx på myndighedens webside, hvad der ligger her.
                      - måske er der en decideret høringsportal

·         Sammenlign evt. med en tidligere version

·         Drag konsekvenser til virkeligheden ved en evt. implementering

·         Disposition:
                     – Indledning;
                     – Klagepunkter m. argumenter – brug gerne links

·         Hvad klager du over

·         Hvorfor klager du

·         Hvad er konsekvenserne for dig

·         Hvad er konsekvenser evt. for samfundet

·         Afslutning

·         Husk at skrive dit navn og adresse, ellers tæller det ikke med


Hvad er vigtigt i et høringssvar:

 ·         Vær præcis

 ·         Brug faglige argumenter

·         Synliggør konsekvenser og uhensigtsmæssigheder, f.eks. erfaringer og konsekvenser, et problem der er forudsigeligt hvis udkastet alligevel ender

          lovgivningen.

·         Hvad er konsekvenserne for dig, for behandlerne, din virksomhed, din drift, for alternativ sundhed, for samfundet?

 

Høringssvar sendes ind elektronisk til den angivne myndigheds emailadresse og kontaktperson.

Det kan også sendes skriftligt. I så fald sendes det til den angivne adresse fra myndigheden.

Skriv evt. i høringssvaret at du sender kopi af det til fx en politiker eller en myndighed.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

God fornøjelse
Med venlig hilsen
Bestyrelsen LNS

Retten til antroposofisk lægekunst

ELIANT og dens chartr vedr. lovgivningsmæssig sikring af den antroposofiske medicin, biodynamiske levnedsmidler (Demeter), Rudolf-Steiner-skoler og børnehaver, samt andre initiativer i Europa grundet på antroposofien arrangerede i sin tid en underskriftsindsamling mod de 1 mio., der giver adgang til foretræde for EU parlamentet i Bruxelles. Læs mere på www.eliant.eu