Den trådløse forurening

Olle Johansson har altid fingeren på pulsen.

Den trådløse forurening øges dag for dag, og nu inddrages også allemansrätten...

Med venlig hilsen
Bente-Ingrid Bruun

Gullbrandsson A, Johansson O, "Nya "allemansrätten" värnar
inte våra barn" ("The new "right of common access" does not
take responsibility for our children", in Swedish), 16/6 2009
http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.1127738

Stråling og EHS (Electro-Hyper-Sensitive)

Vi har her samlet en del artikler, informationer og resolutioner om elektromagnetisk stråling og de farer, som vi eksponeres for. Vi arbejder på at ændre og/eller gøre opmærksom herpå overfor de beslutningstagende politikere.
Megen god information kan også læses her

Hvad kan man evt. selv gøre for at beskytte sig mod bestråling?

Reducér bestråling i dit hjem og få øget livskvalitet
EHS-leveregler.
EHS-Faktabox
EHS-links og 9 soveråd

15-04-2013
Interview med Sianette Kwee. På denne video fortæller hun om strålingsfaren, og hvordan den lurer på vore børns helbred.
(Sianette Kwee er fhv. lektor ved Aarhus Universitet. Hun fik mundkurv på af Sundhedsstyrelsen/Kræftens Bekæmpelse, 2004)

18-01-2013
Beskyttelsesmidler mod stråling her
Aftenshowet Seniorforsker ved DTU om EL-overfølsomhed og stråling

31.05.2012
Politikere i Nigerias parlament
påtænker at indføre restriktioner for mobilmaster grundet rapporterede sundhedsfarer ved strålingen fra mobilmaster, blandt andet kræft. Bestrålingen af befolkningen ønskes nedbragt ved at reducerer antallet af mobilmaster i bebyggede områder.
Mere:
http://dailytimes.com.ng/article/reps-clamp-down-location-telecom-masts og http://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder-2011

31.05.2012
Politikere i Nigerias parlament
påtænker at indføre restriktioner for mobilmaster grundet rapporterede sundhedsfarer ved strålingen fra mobilmaster, blandt andet kræft. Bestrålingen af befolkningen ønskes nedbragt ved at reducerer antallet af mobilmaster i bebyggede områder.
Mere:
http://dailytimes.com.ng/article/reps-clamp-down-location-telecom-masts og http://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder-2011

14.12.2011
Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder.
Læs oplæg fra Branchen ForbrugerElektronik

24.10. 2011
Kræftens Bekæmpelse vildleder befolkningen
Eksperter påviser graverende fejl i ny stor mobilundersøgelse.
Mere: 2011kraeftens-bekaempelse-vildleder-befolkningen-pm.pdf

Forårstræt eller elektrofølsom? En "strålende" historie. Læs mere her

Aftenposten, Norges største seriøse avis skriver: Mobilen er et biologisk eksperiment! Det er ikke trygt at bruge mobiltelefon. Der er en del biologiske effekter af denne stråling, hvoraf risikoen for hjernesvulst bare er én. Læs mere her

9.10.2010
Resolution om trådløs teknologi
vedtaget på konferencen "Bagsiden af det trådløse samfund" på Christiansborg.

Københavner Resolutionen er baseret på tidligere internationale appeller, resolutioner og på BioInitiativ Rapporten. Sidstnævnte er udarbejdet af en gruppe internationale læger og forskere, som konkluderer, hvor nødvendigt det er at forebygge skadevirkningerne fra trådløs eksponering.
Læs Københavner Resolutionen af 9. oktober 2010 i sin helhed her

2004 Marts
Rapport v. Sianette Kwee, hvor hun kritiserer de nuværende internationale grænseværdier for mikrobølgestråling. Mere

Vigtige links:
www.es-uk.info
9 myter om mobilstråling
Konstant bestråling med mikrobølger 
Brev til Bertel Haarder
Strålingsfare - Læs forskellige vinkler og udsagn her

Pilotprojekt om el-overfølsomhed v. Mogens Ehrich

Er du Electro Hyper Sensitiv (EHS)?

"Det er på tide, at dele erfaringerne med andre EHS-lidende".
En personlig beretning om EHS behandlingserfaringer ved brug af energiharmoniseringsteknikken.
Læs hele artiklen her

Artack Reports on EMF

Oversættelse til dansk ved Eva Theilgaard Jacobsen af:
"Status over ARTAC’s (Association Pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse) forskning om Elektromagnetiske Felter."

ARTACK 1
ARTACK 2
ARTACK 3

Trådløs forurening

18-6-9: Information om den trådløse forurening

Olle Johansson har altid fingeren på pulsen..

Den trådløse forurening øges dag for dag, og nu inddrages også allemansrätten...

Med venlig hilsen
Bente-Ingrid Bruun

Gullbrandsson A, Johansson O, "Nya "allemansrätten" värnar
inte våra barn" ("The new "right of common access" does not
take responsibility for our children", in Swedish), 16/6 2009
http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.1127738