Lns@Lnsnatur.dk -Tlf. 7022 2339 Send en besked
 Kontingent konto i Merkur bank: 8401 101 0331
Kom og vær med

Lovgivning

Her finder du en hel del om lovgivning, der også gælder for alternativ behandling (behandlere).

Alternativ behandling og Datatilsynet

Alternative behandlere skal kende regler for markedsføring af kosttilskud og lægemidler

Datatilsynet
Her finder du information om forskellige emner på databeskyttelsesområdet, bl.a. personfølsomme oplysninger, der også gælder for alternative behandlere.

Forbrug.dk

Jura og retshjælp

Kvaksalveri (pdf)

Lov om behandling af personoplysninger

Lægeloven (pdf)

Lægemiddelloven:
5 irritationsområder ved Lægemiddelloven

Markedsføringsloven (pdf)

Markedsføring af alternativ behandling - fra Sundhedsstyrelsen

Moms
Komplementære og alternative behandlere (KAB) som opfylder bestemte krav, kan søge om momsfritagelse hos Told og Skat.

To hovedkrav skal opfyldes ved ansøgning om momsfritagelse:
  1. Der skal være tale om en behandling.
  2. Den alternative behandler skal opfylde bestemte krav ift. sin uddannelse.

Mere om kravene i Told og Skats styresignal

OBS! Nyt styresignal træder i kraft 31-12-2012

Momsfritagelse og uddannelseskrav iflg.ViFAB april 2012

'RAB Bekendtgørelsen
Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret frivillig registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler...

Retsinfo.dk


Et citat fra ViFab (Videns og Forskningscenter for Alternativ behandling om "Lovbekendtgørelser" lyder således:
"Administrative regler udformes og udstedes af ministerierne som blandt andet bekendtgørelser, vejledninger og lovbekendtgørelser.
Udstedelse af ændringslove medfører ofte, at en lovs indhold bliver vanskeligt at overskue. For at undgå dette kan det ministerium, hvorunder loven hører, udstede en lovbekendtgørelse, som altså er en sammenskrivning af hovedloven med dens senere ændringer. Denne udfærdiges uden særlig hjemmel, og er altså alene et praktisk hjælpemiddel.

Hvis der pga. fejl opstår uoverensstemmelse mellem loven og lovbekendtgørelsen, er det lovteksten, der er afgørende, da det er den, som er vedtaget af Folketinget.

Opdateret 06-07-2009"

LNS - det naturlige samlingspunkt

Sponsorering på web 
Velkommen til Tilfredshedsportalen Velkommen til E-Respons
 

 

Underskriv her!
Wi-Fi i skoler og bør-
nehaver nedbryder
langsomt hjernen på
mennesker og skader
bier og dermed føden.

Hør og se beviserne
på denne video af
Dr. Barrie trower

Bevar biodiversiteten
Underskriv appellen

Mangfoldigheden i
landbrug og have-
brug trues af ændrede
krav til biodiversitet og
bæredygtighed.

Læs uddybende her

Forsvar vore fødevarer
mod GM. Underskriv den
globale h
envendelse fra
Avaaz til EU regeringerne

Dansk leksikon for
levende åndsvidenskab
Klik ind og vær med!


PresseInformationer Mandag Morgen Forvirring om regler naturlægemidler - Kødindustrien svigter sit ansvar PRESSE INFORMATION

"If people let government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny."
Thomas Jefferson (1762-1821), Third President of the USA, author of the Declaration of Independence.

LNS - det
naturlige link