Lns@Lnsnatur.dk -Tlf. 7022 2339 Send en besked
 Kontingent konto i Merkur bank: 8401 101 0331
Kom og vær med

Skolemedlem i LNS

LNS optager skoler og selvstændige uddannelsessteder, hvor der fokuseres på uddannelse af terapeuter inden for det alternative og naturterapeutiske område.

I 1990 blev skolerådet oprettet. LNS' strukturplan blev sat i værk bl.a. med det formål at samle skoler, kursus- og uddannelsessteder for i fællesskab og ad politisk vej at styrke skolernes tværfaglige samarbejde og kvalitetsniveau.

LNS' overordnede mål for skolerne er stadig at inspirere til velfungerende uddannelsessteder med et fagligt og etisk kvalitetsniveau.

Den pågældende skole fastsætter egne kriterier i de respektive fag og udarbejder egne vedtægter og etiske regler. Krav til etiske regler er minimum de etiske regler, der gælder for LNS´ medlemmer.

Der gælder særlige regler for skoler, der i deres uddannelse vil åbne mulighed for den frivillige RAB ordning for deres elever.

Som skolemedlem tilbyder vi bl.a.:

 • Lavt kontingent med tilvalg af forskellige muligheder

 • LNS’ medlemsblad NaturHelse leveret 3-4 gange årligt. Efter ønske leverer vi max. 10 blade til selve skolen til gavn for skolens elever.

 • Indlæg og artikler til NaturHelse og annoncering til favorable priser

 • Sponsoraftale med flere tilvalg. Kontakt os her eller telefonisk på
  tlf. 3133  0374.

 • Fast sektion i NaturHelse én gang årligt med anførsel af jeres data.
 • Gratis Nyhedsbrev pr. mail med seneste korte nyheder.

 • Præsentation af skolens PR materiale på messer, udstillinger,  informationsstande m.v.

 • Link mellem vore websider.

 • Tilvalg af vores kollektive Koda-Gramex aftale, hvis I bruger musik på uddannelsesstedet uden for undervisningstiden, f.eks. som baggrundsmusik ved behandlinger, i pauser, til fester caféarrangementer, m.v. Mere herom i yderligere oplysninger om Koda-Gramex.

 • Aktiv deltagelse i borgermøder, forskellige temadage og udvalg. F.eks. SRab, ViFAB, Forskningsforum og NSK samt brobygningsarbejde til fremme af vore fælles interesser til gavn for et sund samfund.

 • Lederen af skolen har 1 stemme på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelse og tillidshverv. 

 • Eleverne har taleret, men ikke stemmeret på vores generalforsamling. Derimod er de valgbar til bestyrelsen og alle tillidsposter.

Når I har besluttet jer for at blive medlem skal vi have tilsendt samarbejdsaftalen i udfyldt stand. Den kan hentes her.

Den daglige ledelse i LNS varetages af bestyrelsen, hvis arbejde er frivilligt og ulønnet. Vi anvender så vidt muligt e-mail, Nyhedsbreve samt vores hjemmeside og NaturHelse som informationsmiddel. Det er derfor en lettelse, at I samtidig med indmeldelsen husker at anføre e-mail adressen.

Sæt lns@lnsnatur.dk på jeres mailingliste, så vi har mulighed for at videresende til en større kreds.

Ønskes yderligere oplysninger så send en mail til os her.

Sponsorering på web 
Velkommen til Tilfredshedsportalen Velkommen til E-Respons
 

 

Underskriv her!
Wi-Fi i skoler og bør-
nehaver nedbryder
langsomt hjernen på
mennesker og skader
bier og dermed føden.

Hør og se beviserne
på denne video af
Dr. Barrie trower

Bevar biodiversiteten
Underskriv appellen

Mangfoldigheden i
landbrug og have-
brug trues af ændrede
krav til biodiversitet og
bæredygtighed.

Læs uddybende her

Forsvar vore fødevarer
mod GM. Underskriv den
globale h
envendelse fra
Avaaz til EU regeringerne

Dansk leksikon for
levende åndsvidenskab
Klik ind og vær med!


PresseInformationer Mandag Morgen Forvirring om regler naturlægemidler - Kødindustrien svigter sit ansvar PRESSE INFORMATION

"If people let government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny."
Thomas Jefferson (1762-1821), Third President of the USA, author of the Declaration of Independence.

LNS - det
naturlige link