Lns@Lnsnatur.dk -Tlf. 7022 2339 Send en besked
 Kontingent konto i Merkur bank: 8401 101 0331
Kom og vær med SRab - Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling

SRab har d. 28-10-2005 vedtaget at være det overordnede, centrale samarbejdsforum mellem myndigheder og alternative behandlere, repræsenteret via de respektive paraplyorganisationer for alternative behandlere. I januar 2013 blev SRab udvidet med 3 underudvalg grundet nedlæggelsen af ViFAB (Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling):

SRab rådgivende udvalg:
LNS repræsenteres ved formand Annette Kurtzmann
- a.kurtzmann@gmail.com

SRab internationale udvalg:
LNS repræsenteres ved Erling Helmer Jensen
- erlinghelmerjensen@hotmail.com,
Henrik Isager isager@post9.tele.dk

SRab forskningsudvalg:
LNS repræsenteres ved Mogens Ehrich
- mogens.ehrich@gmail.com, Henrik Isager
isager@post9.tele.dk

Forhistorie:
I 1986 opfordrede Sundhedsstyrelsens Kontaktorgan LNS (dengang Natur helbredelsens Fremme LNF) at igangsætte proceduren vedrørende en registreringsordning for naturbehandlere. Det skulle ske efter de forslag og kriterier, som LNS (LNF) havde fremsat og drøftet med Sundhedsstyrelsens Kontaktorgan i 1985. I arbejdsgruppen sad flere alternative behandlerforeninger.  Statusrapporten skabte grundlaget for den senere frivillige registreringsordning for alternative behandlere (RAB) i juni 2004.
 

Sponsorering på web 
Velkommen til Tilfredshedsportalen Velkommen til E-Respons
 

 

Underskriv her!
Wi-Fi i skoler og bør-
nehaver nedbryder
langsomt hjernen på
mennesker og skader
bier og dermed føden.

Hør og se beviserne
på denne video af
Dr. Barrie trower

Bevar biodiversiteten
Underskriv appellen

Mangfoldigheden i
landbrug og have-
brug trues af ændrede
krav til biodiversitet og
bæredygtighed.

Læs uddybende her

Forsvar vore fødevarer
mod GM. Underskriv den
globale h
envendelse fra
Avaaz til EU regeringerne

Dansk leksikon for
levende åndsvidenskab
Klik ind og vær med!


PresseInformationer Mandag Morgen Forvirring om regler naturlægemidler - Kødindustrien svigter sit ansvar PRESSE INFORMATION

"If people let government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny."
Thomas Jefferson (1762-1821), Third President of the USA, author of the Declaration of Independence.

LNS - det
naturlige link